Home >> * Whanau Names >> Moana Whanau >> Moana Whanau - Tainui Black T-Shirt

Moana Whanau - Tainui Black T-Shirt
Moana Whanau - Tainui Black T-Shirt by Maori Creations
The Moana Whanau from Tainui. The kowhaiwhai design used is the Patiki, representing hospitality.

There is also a desing on the back.


<< Back to the Moana Whanau category

© maori.org.nz - All Rights Reserved